Podmienky slevové akce Snuggs

PODMIENKY AKCIE NA ZĽAVU SNUGGS

1. Usporiadateľ Akcie


1.1  Spoločnosť snuggswear s.r.o., so sídlom Behounská 5/18, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne pod C 114612 (Snuggs), je usporiadateľom zľavovej akcie, ktorá prebieha od 20. 3. 2024 do 7. 4. 2024 na nižšie uvedených e-shopoch Snuggs (Akcia).

1.2  Akcia prebieha na nasledujúcich e-shopoch Snuggs: snuggs.cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de, snuggs.es a snuggs.uk.

1.3  Akcia sa riadi týmito podmienkami a Obchodnými podmienkami Snuggs. Pred účasťou na Akcii sa musíte zoznámiť s týmito podmienkami, Obchodnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov, dostupnými na príslušnom e-shope Snuggs.

2. Podmienky Akcie

2.1  Snuggs po dobu trvania Akcie poskytuje na svoje vybrané produkty zľavu vo výške až 20 % (Základná zľava). U každého zľavneného produktu bude táto Základná zľava uvedená. Zľava sa nevzťahuje na produkty v sekcii „outlet“ a „%Balíčky“.

2.2 Popri Základnej zľave poskytuje Snuggs na vybrané produkty kumulatívnu zľavu, a to vo výške (i) 15 % pri nákupe troch kusov spodného prádla, a (ii) 25 % pri nákupe šiestich kusov spodného prádla (Kumulatívna zľava), pokiaľ nie je na konkrétnom e-shope uvedená iná výška Kumulatívne zľavy.

2.3  Snuggs si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku Základnej zľavy aj Kumulatívnej zľavy u jednotlivých produktov. Snuggs môže zmenu vykonať aj tak, že uvedie novú percentuálnu výšku zľavy na konkrétnom e-shope Snuggs.

3. Záverečné ustanovenia

3.1  Snuggs si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky, prípadne Akciu čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť, a to bez udania dôvodu.

3.2  V prípade zmeny týchto podmienok informuje Snuggs o tejto zmene spotrebiteľa zverejnením nového znenia podmienok na svojom e-shope.