Je to dokázané

Používanie snuggs je šetrné k planéte

Menej škodlivé pre životné prostredie ako tampóny a vložky

3,5x menší

Vplyv na životné prostredie

Spolu s environmentálnymi vedcami sme vykonali hodnotenie životného cyklu pomocou metodiky Product Environmental Footprint odporúčanej Európskou komisiou.

0.19
Snuggs
0.56
tampóny
0.68
vložky
Všetky merané kategórie vplyvu – zmena klímy, poškodzovanie ozónovej vrstvy, eutrofizácia, acidifikácia, využívanie pôdy, využívanie vody, tuhé častice, tvorba fotochemického ozónu, ľudské zdravie, toxicita pre ľudí – rakovina a nerakovina, ekotoxicita sladkej vody, ionizujúce žiarenie na ľudské zdravie, fosílie využívané pri využívaní zdrojov – minerály a kovy

Úspory podľa kategórie dopadu na prostredie

Používaním snuggs namiesto tampónov a vložiek

2,5x

menej

Emisií uhlíka

Emisie CO2, CO a CH4 v ovzduší sú škodlivé pre atmosféru a sú kľúčovou hybnou silou zmeny klímy.

7,9x

menej

Vody

Na výrobu tampónov a vložiek sa využíva veľké množstvo sladkej vody zo zdrojov, ako sú rieky a jazerá.

3,3x

MENEJ

Fosílne palivá

Výroba snuggs vyžaduje menej energie a využívanie neobnoviteľných fosílnych prírodných zdrojov, ako je uhlie a ropa.

9,6x

MENEJ

Odpadu

Jednorazové plastové tampóny a vložky sa používajú len niekoľko hodín a potom sa vyhodia.

  Úspora jedného užívateľa snuggs za rok

  Emisie uhlíka

  Úspora 3.70 kg
  STOPA 2.41 kg

  Voda

  Úspora 2366 l
  STOPA 344 l

  Fosílne palivá

  Úspora 77.9 MJ
  STOPA 34.5 MJ

  Odpad

  Úspora 1.04 kg
  STOPA 0.12 kg

  Naša udržateľná prax

  Ako dosiahneme nízky vplyv

  Nie každá menštruačná bielizeň je rovnaká. Neustále sa snažíme zlepšovať náš produkt a proces, aby sme znížili dopad na planétu.

  Miestna výroba a kontrola väčšiny dodávateľského reťazca

  Udržateľné materiály s certifikáciou OEKO-TEX®

  Obaly z recyklovaných materiálov

  Kvalita a trvanlivosť našich produktov pre dlhšiu životnosť

  Používaním snuggs namiesto tampónov a vložiek na

  pomáhate šetriť

  Emisie uhlíka

  Voda

  Fosílne palivá

  Odpad