Podmienky slevové akce Snuggs

PODMIENKY AKCIE NA ZĽAVU SNUGGS

 1. Organizátor a Akcia
  • Spoločnosť snuggswear s.r.o., so sídlom Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 08238740, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod C 114618 (ďalej len "Snuggs") je organizátorom zľavovej akcie, ktorá prebieha od 20.2.2024 do 22.2.2024 v e-shopoch Snuggs uvedených nižšie (ďalej len "Akcia").
  • Akcia prebieha na následujúcích e-shopoch Snuggs: cz, snuggs.sk, snuggs.com, snuggs.nl, snuggs.at, snuggs.de a snuggs.uk.
  • Akcie podliehajú týmto Podmienkam a Všeobecným Podmienkam spoločnosti Snuggs. Pred účasťou na Akcii si musíte prečítať tieto Podmienky, Obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v príslušnom e-shope Snuggs.
 2. Podmienky Akcie
  • Spoločnosť Snuggs poskytuje nalacnejší kus v košíku zdarma za predpokladu, že zákazník má v košíku aspoň 3 kusy (Základná štruktúra) po dobu trvania kampane.
  • Základná štruktúra a Doplnková štruktúra zahŕňajú len menštruačné nohavičky, menštruačné plavky, podprsenky a každodenné spodné prádlo. Nezahŕňajú produkty intímnej starostlivosti, výhodné balíčky, nepriepustné taštičky a darčekové poukazy.
  •  Spoločnosť Snuggs si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku Základnej štruktúry a Doplnkovej štruktúry u jednotlivých produktov.
 3. Záverečná ustanovenia
  • Spoločnosť Snuggs si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky alebo akciu úplne alebo čiastočne zrušiť, pozastaviť alebo predĺžiť bez udania dôvodu.
  • V prípade zmeny týchto podmienok bude spoločnosť Snuggs informovať spotrebiteľa o takejto zmene zverejnením novej verzie podmienok na svojom e-shope.